mei 25, 2016

Werkwijze

Intakegesprek
Wanneer je je bij ons aanmeldt volgt er eerst een intakegesprek. Wil je in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekering, dan is vooraf een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. In het eerste gesprek maken we kennis, bespreken we welke klachten er zijn en ook wat de ernst is van de klachten. Daarna bespreken wij met je welk product of prestatie voor jou geldt: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Wanneer wij constateren dat je niet binnen de basis GGZ geholpen kunt worden of als verzekeraars de behandeling niet zullen vergoeden, dan bespreken wij met jou de mogelijkheden: je kunt er voor kiezen zelf de behandeling in onze praktijk te betalen, of je kunt worden terugverwezen naar de huisarts.

Behandeling
We maken samen een plan om de problemen aan te pakken en starten daarna zo snel mogelijk met de behandeling, meestal binnen een week tot enkele weken. De behandeling is generalistisch, praktisch en kortdurend: doorgaans zijn 5-10 gesprekken nodig.

De behandelingen die wij aanbieden zijn ‘evidence based’, dit wil zeggen dat in wetenschappelijk onderzoek herhaaldelijk is aangetoond dat deze behandelvormen werken. Wij werken volgens de kwaliteitsstandaarden, welke te vinden zijn op http://www.ggzstandaarden.nl. Voor cliënten is er informatie te vinden over bijvoorbeeld angstklachten, somberheid of het omgaan met psychische klachten, gebaseerd op de relevante standaarden, op http://www.thuisarts.nl.

Voor cliënten bieden wij ook E-health aan: er is keuze uit verschillende online behandelmodules, die de behandeling aanvullen.

Voor, tijdens en na de behandeling zullen wij je vragen een vragenlijst (OQ-45) in te vullen, om te kijken hoe de klachten verlopen tijdens de behandeling. We zullen ook regelmatig samen bespreken hoe jij vindt dat de behandeling verloopt en of je tevreden bent. Wanneer je het gevoel hebt je doelen bereikt te hebben (en de klachten zijn afgenomen) evalueren we dit in een laatste gesprek en vergelijkt de psycholoog met jou de klachtenlijst van voor de behandeling met de ingevulde klachtenlijst aan het einde van de behandeling. Dit geeft een beeld van de afname van de klachten tijdens de behandeling.

Ook is er aandacht voor terugvalpreventie in het laatste gesprek (met een eventueel terugvalpreventieplan).
Indien je hiervoor toestemming geeft informeren wij de verwijzer over het verloop van de behandeling.

Korte lijnen
Aangezien Psychologenpraktijk Olivier zicht bevindt in een gezondheidscentrum, zijn de lijnen met de huisarts over het algemeen zeer kort. Er kan (met jouw toestemming) snel overlegd worden over bijvoorbeeld medicatie, verloop van de behandeling, eventuele doorverwijzing e.d. De ervaring leert dat de meeste cliënten dit fijn vinden en hierbij gebaat zijn. Met andere huisartsen in de directe omgeving is ook een goede samenwerkingsrelatie opgebouwd en is overleg indien gewenst snel mogelijk. Ook als je verder weg woont kan je behandelaar, in overleg met jou, overleggen met de huisarts.
Mocht het blijken dat de problematiek niet passend is in de Basis GGZ dan is verwijzing naar bijvoorbeeld de Specialistische GGZ mogelijk. deze verwijzingen lopen zoveel mogelijk in samenspraak met de huisarts. Een overdracht wordt bij voorkeur ‘warm’ (d.w.z. mondeling) en indien wenselijk schriftelijk gedaan.

Naast huisartsen wordt er samengewerkt met het wijkteam, casemanagers (o.a. dementie) en is er een nauwe samenwerking met een vrijgevestigd psychiater. Op deze manier kan er overlegd worden over de inzet van (gespecialiseerde) begeleiding en kan deze zorg goed afgestemd worden. De psychiater kan gevraagd worden om bijvoorbeeld medicatieadvies, of advies over de behandeling mocht daar behoefte aan zijn. Ook wordt er regelmatig overlegd of doorverwezen naar SGGZ instellingen in de omgeving. Uiteraard gaat dit alles altijd in overleg met jou.

Andere betrokkenen
Het is tijdens de behandeling mogelijk en ook vaak wenselijk om jouw naaste omgeving bij de behandeling te betrekken. Denk bv. aan je partner. Er kan overleg zijn met andere familieleden, de bedrijfsarts, werkgever, etc. Je behandelaar zal het betrekken van jouw naasten met je bespreken. Natuurlijk vind dit overleg nóóit zonder jouw toestemming plaats. Onze ervaring is dat bij het betrekken van de omgeving een behandeling vaak nog effectiever kan worden, omdat er op deze manier ook in de privé omgeving (meer) aan gewerkt wordt. De naaste kan geïnformeerd worden over de problematiek en behandeling, een bijdrage leveren in het geven van achtergrond informatie en een breder perspectief op de klachten bieden, maar ook de cliënt ondersteunen in het werken aan de behandeldoelen.

Ook kan er natuurlijk overleg plaats hebben met andere behandelaren in de gezondheidszorg, mocht dat jouw behandeling ten goede komen. Denk bv. aan overleg met een psychosomatisch fysiotherapeut, diëtist, e.d. Ook hier geldt dat dit nóóit gebeurt zonder jouw toestemming.

Evaluatie
Tijdens of na het laatste gesprek word je gevraagd een korte vragenlijst (CQi) in te vullen n.a.v. de ervaring die je hebt met de behandeling en je behandelaar. Nadat je uit behandeling bent gegaan wordt een uitnodiging gestuurd om een evaluatie in te vullen op Zorgkaart Nederland. Hiermee krijgt Psychologenpraktijk Olivier zicht op de cliëntervaringen en kan deze ervaringen gebruiken om de praktijk verder te ontwikkelen.

Lidmaatschappen en registraties
Onze praktijk heeft het Keurmerk Basis GGZ en we zijn lid van verschillende beroepsverenigingen: het NIP, de NVGzP, en de LVVP. Marloes Olivier is GZ- psycholoog en in het BIG register geregistreerd onder nummer: 99920439325. Ilkay Kocak is GZ- psycholoog en in het BIG register geregistreerd onder nummer: 19919165325.

logo_nip   nvgzp-klachtenregeling-300x130        lvvp-logo-tekst