juli 29, 2016

Klachtenregeling

Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Ondanks ons streven naar goede kwaliteit en dienstverlening, kan er ook bij ons iets verkeerd gaan. Misschien ben je het met bepaalde zaken niet eens of ben je ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die je krijgt, de bejegening door een van de medewerkers of de rekening.
Wij zien klachten als mogelijkheid om onze zorg te verbeteren. Dus heb je vragen of klachten, laat het dan weten! Wij zullen ons best doen om aan een oplossing te werken.

Wat kun je doen:

* Een klacht indienen bij jouw psycholoog
Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog bij wie je onder behandeling bent, is vaak de snelste weg tot een oplossing. Je kunt ook bellen of een brief schrijven naar die persoon. Jouw klacht wordt altijd serieus genomen.

* Klachtenregeling LVVP
Tevens kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de LVVP

* Klachtenregeling NVGzP
Of u kunt gebruik maken van de klachtenregeling van de NVGzP

* Klachtenregeling NIP
Het College van Toezicht neemt klachten in behandeling over psychologen die NIP-lid zijn. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog (zie Beroepscode). Meer informatie over de procedure lees je op www.psynip.nl.

* Andere mogelijkheden
Uitleg over mogelijkheden om een klacht in te dienen vindt je ook via www.kiesbeter.nl.