augustus 8, 2016

Kwaliteit

De behandelingen die wij aanbieden zijn ‘evidence based’, dit wil zeggen dat in wetenschappelijk onderzoek herhaaldelijk is aangetoond dat deze behandelvormen werken. Onze praktijk heeft het Keurmerk Basis GGZ en we zijn lid van verschillende beroepsverenigingen (NIP, LVVP en NVGzP). Als lid van het NIP zijn wij gehouden aan de beroepscode voor psychologen en hebben wij een klachtenregeling.

Kwaliteitsstatuut Psychologenpraktijk Olivier

Patiëntenversie Kwaliteitsstatuut GGZ

Clientervaringen

Bij psychologenpraktijk Olivier hechten we grote waarde aan de ervaringen van cliënten over de door ons geleverde zorg. Wij moedigen cliënten aan hun ervaring te delen op ZorgkaartNederland.nl en gebruiken deze gegevens voor verbetering van de aangeboden behandeling.

ZorgkaartNederland- Psychologenpraktijk Olivier

Onze cliënten waarderen de behandeling binnen Psychologenpraktijk Olivier in het jaar 2018 als volgt:

Bejegening: 9,7 (score van minimaal 1 tot 10 maximaal)
Samen beslissen: 4,67 (score van minimaal 1 tot 5 maximaal)
Uitvoering Behandeling: 8,9 (score van minimaal 1 tot 10 maximaal)

Een en ander blijkt uit de Consumer Quality Index GGZ (CQi GGZ), een onderzoek naar cliënttevredenheid waarbij Psychologenpraktijk Olivier na behandelingen cliënten vraagt de behandeling te beoordelen. De uitkomsten van het onderzoek gebruikt Psychologenpraktijk Olivier om de zorg verder te verbeteren. Uit analyse is gebleken dat op het gebied van het wijzen op en gebruik maken van de informatie van cliëntenverenigingen er nog verbetering mogelijk was. Via onderstaande links wordt u doorgestuurd naar passende patiëntenverenigingen:

Depressieve klachten: www.depressievereniging.nl
Angst en dwangklachten, ptss: www.adfstichting.nl
Burn-out: www.burn-out.nl