januari 27, 2019

Behandeling

Behandeling van depressie

Bij een depressie heb je last van sombere klachten, kun je minder genieten, heb je moeite om ’s morgens uit bed te komen, slaap je wellicht minder, zijn er concentratieproblemen, is je eetlust verminderd (of juist toegenomen), voel je je schuldig/minderwaardig, en wellicht heb je ook gedachten aan de dood.

Natuurlijk kan het zijn dat je bepaalde factoren wel herkent en andere niet. Dit heeft ook vaak te maken met de ernst van de depressie (licht tot zwaar).

Een depressie is vaak goed te behandelen. De behandeling bestaat uit uitleg over jouw symptomen, het meer actief worden en het onderzoek van ‘depressief makende gedachten’. Natuurlijk kunnen er ook andere persoonlijke factoren meespelen in de depressie, die meegenomen worden in de behandeling.

Voor volwassenen en ouderen werken we met CGT (Cognitieve GedragsTherapie). Daarnaast wordt EMDR soms in de behandeling toegepast als het gaat om klachten die te maken hebben met negatieve en/of traumatische herinneringen. Mocht bovengenoemde te weinig effect sorteren dan kan in overleg met de huisarts (aanvullend) een antidepressivum gestart worden.

In de zorgstandaard depressieve stoornissen kunt u meer lezen over depressieve klachten maar ook over wat je van een psychologische behandeling kunt verwachten. Je leest wanneer een EHealth module bijvoorbeeld ingezet zou kunnen worden, wanneer medicatie geïndiceerd is en welke afwegingen daarbij gemaakt worden, etc. Veel van wat je leest zal in de behandeling besproken worden.

PTSS of Post traumatische stress stoornis

Een post traumatische stress stoornis treedt op als reactie op een bedreigende situatie waarbij er fysiek of psychisch groot gevaar geweest is. Vaak lijkt de ‘klap’ pas achteraf te komen en heeft invloed op verschillende gebieden. Mensen met een ptss zijn prikkelbaar, slapen slecht, zijn schrikachtig, soms huilen ze veel, enzovoort. Er is sprake van herbelevingen, plotseling zich opdringende gedachten aan de gebeurtenis, nachtmerries, en dergelijke. Ook is er vaak sprake van vermijding van zaken die doen denken aan dit trauma, bijvoorbeeld gedachten, plaatsen, personen, etc.

Behandeling met EMDR

Bij psychologenpraktijk Olivier, behandelen we dergelijke klachten met EMDR. Een methode waarbij gelijktijdig met vingerbewegingen voor uw ogen, herinneringen opgeroepen worden aan de traumatische gebeurtenis. EMDR is een effectieve methode voor behandeling van trauma’s. Zie EMDR centrum Nederland. Mocht een behandeling met EMDR niet de behandeling van voorkeur zijn, dan kan ook gewerkt worden met IE (Imaginarie Exposure). Het idee achter deze behandeling is dat als er blootstelling aan het trauma plaats heeft in een veilige setting, dat spanning en herbelevingen af zullen nemen. 

Behandeling van angst, angststoornissen en paniek

Paniek

Angst kan zich uiten op heel veel verschillende manieren. Sommigen hebben last van paniekaanvallen, plotseling optredende aanvallen van angst die gepaard gaan met zweten, hartkloppingen, duizeligheid, e.d. Vaak beangstigd dit de cliënt waarbij hij/zij de neiging heeft beangstigende plaatsen te gaan vermijden (agorafobie).

Specifieke fobie:

Anderen (h)erkennen angst juist in specifieke situaties of bij specifieke dingen. Denk hierbij aan de spinnenfobie of aan claustrofobie, maar ook hoogtevrees kan hieronder geschaard worden.

Gegeneraliseerde angst:

Natuurlijk bestaan er ook mensen die zich bijna altijd gespannen voelen. Zij maken zich zorgen over een veelheid van situaties, en vinden het moeilijk deze bezorgheid in de hand te houden. Zij piekeren veel, slapen dientengevolge vaak slecht, ze voelen zich vaak gejaagd, hebben last van spierspanning, maagklachten e.d.

Sociale fobie:

Wellicht hebben uw klachten met name te maken met contacten met anderen. Je bent bijvoorbeeld bang te gaan blozen, niet uit jouw woorden te komen, te stotteren en dergelijke. Je hebt moeite met in het middelpunt te staan, of bijvoorbeeld een presentatie te doen of te spreken in het openbaar. Mensen met een sociale fobie hebben vaak de neiging zich terug te trekken uit sociale contacten.

Dwangklachten:

Mensen met dwangklachten hebben last van dwanghandelingen en/of dwanggedachten. Je herkent wellicht het controleren of het gas wel echt uit is, de deur op slot. Mensen met dwangklachten zijn hier echter zo veel mee bezig dat dit zeer veel tijd in beslag neemt. Mensen met dwanggedachten hebben het idee dat ze bijvoorbeeld opdringende gedachten moeten neutraliseren door aan andere dingen te denken, te bidden en dergelijke. Ook hiermee zijn zij veel tijd per dag kwijt.

Behandeling van angst bestaat enerzijds door het onder de loep nemen van gedachten die een rol spelen in (het in stand houden van) de angstklachten. Vaak spelen irreële verwachtingen een grote rol. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan exposure, wat betekent dat er in stapjes blootstelling aan de angst plaats heeft.

Behandeling vindt met name plaats volgens CGT (Cognitieve GedragsTherapie) inzichten. Soms wordt er aanvullend gewerkt met EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)  als er bijvoorbeeld sprake is van nare herinneringen aan bv. een eerste paniekaanval. Mocht bovengenoemde geen effect sorteren dan kan in overleg met de huisarts ook (aanvullende) medicatie gestart worden. 

Behandeling van angststoornissen wordt grotendeels conform de zorgstandaard ‘Zorg rondom angstklachten en angststoornissen’ uitgevoerd. Je leest hierin onder andere hoe matched care in de praktijk vorm gegeven wordt, waarom en hoe jouw netwerk bij de behandeling betrokken wordt. 

Behandeling van burn-out

Bij burn-out klachten is er vaak sprake van langdurige overbelasting die samenhangt met werk(zaamheden). Er is veel gegeven (emotioneel) en vaak (te) weinig ontvangen. Mensen met burn-out klachten voelen zich vaak somber, hebben weinig energie, ‘alles wordt teveel’, en vaak treden er ook lichamelijke klachten op zoals hoofdpijn enzovoort. Een duidelijk kenmerk is dat gedurende de dag de energie als het ware uit het lichaam wordt gezogen. Om 16.00 uur bijvoorbeeld gaat ‘het licht uit’. Vaak wordt er wat ‘bijgeslapen’ om de dag vol te kunnen houden. Daarnaast is er over het algemeen sprake van een kort lontje wat de relatie met de omgeving niet ten goede komt.

Behandeling van burn-out klachten vindt voornamelijk plaats d.m.v. inzichten uit de CGT (Cognitieve GedragsTherapie) o.a. door in te gaan op de balans tussen spanning en ontspanning. Daarnaast is een belangrijk punt het stellen van grenzen, het reëel om te gaan met verantwoordelijkheden, en dergelijke. Daarnaast gaan we in op factoren die energie geven en die energie slurpen en hoe daarmee om te gaan. Een EHealth module met ontspanningsoefeningen is vaak onderdeel van de behandeling.

Bij de behandeling van burn-out wordt gebruik gemaakt van (delen van) de generieke module ‘arbeid als medicijn’. Hierin vind je informatie met betrekking tot bijvoorbeeld ziekte en werk, de wet Verbetering Poortwachter, enzovoort. Vele richtlijnen hierin genoemd zullen tijdens de behandeling aan bod komen. Klik hier voor meer informatie.