januari 29, 2020

Verwijzers

Informatie verwijzers

Psychologenpraktijk Olivier is een praktijk voor behandelingen binnen de Generalistische Basis GGZ voor volwassenen vanaf 18 jaar. Cliënten kunnen naar ons worden verwezen via een digitale verwijzing via Zorgdomein of middels een schriftelijke verwijzing die u aan de cliënt dient mee te geven.

De verwijzing dient minimaal aan de volgende criteria te voldoen:

– datum verwijzing (deze dient vóór het eerste intakegesprek te zijn gedateerd, tot maximaal twee weken voor het eerste intakegesprek)
– naam, adres, functie en AGB-code verwijzer
– handtekening en/of stempel van de verwijzer
– naam verwijzende praktijk
– naam, adres, geboortedatum, BSN en polisnummer van de verzekering van de verzekerde
– een expliciete uitspraak over een (vermoeden) van een psychische DSM5-classificatie
– een gerichte verwijzing naar de GBGGZ (kortdurende behandeling)

Inclusie criteria Patiënten met (vermoedens van) de volgende ziektebeelden kunnen bij Psychologenpraktijk Olivier worden behandeld:

 • Depressieve stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Trauma- en stressor-gerelateerde stoornissen
 • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen: ADHD en ADD
 • Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
 • Somatische-symptoomstoornis en verwante stoornissen
 • Milde Persoonlijkheidsstoornissen
 • Aanpassingsstoornissen (behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar)
 • Onderzoek naar neurobiologische ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen: ADHD en ADD (zonder behandeling geen vergoeding vanuit de zorgverzekeraar)
 • Intelligentieonderzoek (zonder behandeling geen vergoeding vanuit de zorgverzekeraar)
 • Onderzoek en behandeling van cognitieve stoornissen en dementie

Exclusie criteria Patiënten met (vermoedens van) de volgende ziektebeelden kunnen niet bij Psychologenpraktijk Olivier worden behandeld:

 • Psychotische stoornissen
 • Bipolaire stemmingsstoornissen
 • Suïcidaal gedrag met een hoog suïcide risico
 • Schizofrenie
 • Verslavingsproblematiek (o.a. alcoholverslaving, drugsverslaving, gokverslaving en seksverslaving)
 • Ernstige persoonlijkheidsstoornis (al dan niet met suïcidaal gedrag)
 • Ernstige verstandelijke beperking
 • Eetstoornissen
 • Relatieproblematiek
 • Forensische zorg, nazorg na detentie en criminaliteit (indicatie Fivoor)
 • Agressie disregulatie als enig diagnose (indicatie De Waag)

U ontvangt van ons een terugkoppeling na de intakefase, tussentijds en bij de afsluiting van het zorgtraject.