juli 29, 2016

Tarieven

Voor 2019 heeft onze praktijk contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars 

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ 다운로드?
Wij werken als psycholoog in de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GB GGZ), voorheen eerstelijnspsychologie genoemd 다운로드. De GB GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Vanuit de basisverzekering is er recht op vergoeding van psychologische hulp in de Basis GGZ 다운로드. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt (alleen voor personen boven de 18 jaar) wel onder het eigen risico. Binnen Psychologenpraktijk Olivier behandelen wij alleen volwassenen 다운로드.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat vóórdat je start bij de psycholoog je een verwijzing van de huisarts kunt overleggen 다운로드. De meeste psychologische zorg wordt vergoed uit de basisverzekering. De uitzondering hierop vormen de aanpassingsstoornissen (psychische klachten n.a.v dwg 파일. een gebeurtenis in het leven die, als de stressor verdwijnt ook weer zullen verdwijnen), relatieproblemen, enkelvoudige fobieën en (puur) werkgerelateerde problematiek 다운로드.

Het kan zijn dat je eerst gesprekken hebt gehad met een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) maar je kan ook direct zijn doorverwezen gcm-server.jar.
Mogelijk wil je jezelf aanmelden.

Wij zullen eerst een intake met je doen.
Op basis van je klachten heb je recht op een van de vastgestelde trajecten: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, in elk traject heb je te maken met een vastgestelde behandelduur 도라마 코리아 다운로드. Voor welk product je in aanmerking komt is afhankelijk van je klachten. Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat je toch een langere behandeling nodig hebt 판도라 다운로드. In dat geval zal de psycholoog, in overleg met jou, overstappen naar een ‘zwaarder’ product. Je blijft dan toch verzekerd van vergoeding.

Indien wij constateren dat je niet binnen de GB GGZ geholpen kunt worden of vaststellen dat verzekeraars de behandeling niet zullen vergoeden, dan bespreken wij met jou de mogelijkheden: je kunt er voor kiezen zelf de behandeling in onze praktijk te betalen, of je kunt worden terugverwezen naar de huisarts.

Tarieven OVP (overige producten):
OVP = overig product, bedoeld voor zorg die niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed (tarieven zijn volgens de richtlijnen van de NZA).

Individueel consult (1 OVP, 45 minuten face-to-face) € 100,00
Individueel kort consult (1/2 OVP, 20-25 minuten face-to-face) € 50,00
Individueel dubbel consult € 200,00
Telefonisch consult (o.b.v. werkelijke tijd in minuten) € 50,00 per half uur
E-mail consult € 25,00
Individueel consult aan huis *) (1 OVP, 45 min. face-to-face, excl. reistijd) € 100,00
Psycho-diagnostisch onderzoek
testuur (1 OVP, 60 minuten face-to-face) € 100,00
testrapportage (1 OVP per 60 minuten, o.b.v. werkelijke tijd) € 100,00
Consult tarief voor zelfbetalers € 85,00
No show € 25,00 per gemist consult

*) consulten aan huis: indien een cliënt om een medische reden niet of slechts zeer moeizaam naar de praktijk kan komen, kan de psycholoog een consult aan huis verrichten.