juli 29, 2016

Tarieven

Voor 2018 heeft onze praktijk contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars met uitzondering van Menzis

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ?
Wij werken als psycholoog in de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GB GGZ), voorheen eerstelijnspsychologie genoemd. De GB GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Vanuit de basisverzekering is er recht op vergoeding van psychologische hulp in de Basis GGZ. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt (alleen voor personen boven de 18 jaar) wel onder het eigen risico. Binnen Psychologenpraktijk Olivier behandelen wij alleen volwassenen.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat vóórdat je start bij de psycholoog je een verwijzing van de huisarts kunt overleggen. De meeste psychologische zorg wordt vergoed uit de basisverzekering. De uitzondering hierop vormen de aanpassingsstoornissen (psychische klachten n.a.v. een gebeurtenis in het leven die, als de stressor verdwijnt ook weer zullen verdwijnen), relatieproblemen, enkelvoudige fobieën en (puur) werkgerelateerde problematiek.

Het kan zijn dat je eerst gesprekken hebt gehad met een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) maar je kan ook direct zijn doorverwezen.
Mogelijk wil je jezelf aanmelden.

Wij zullen eerst een intake met je doen.
Op basis van je klachten heb je recht op een van de vastgestelde trajecten: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, in elk traject heb je te maken met een vastgestelde behandelduur. Voor welk product je in aanmerking komt is afhankelijk van je klachten. Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat je toch een langere behandeling nodig hebt. In dat geval zal de psycholoog, in overleg met jou, overstappen naar een ‘zwaarder’ product. Je blijft dan toch verzekerd van vergoeding.

Indien wij constateren dat je niet binnen de GB GGZ geholpen kunt worden of vaststellen dat verzekeraars de behandeling niet zullen vergoeden, dan bespreken wij met jou de mogelijkheden: je kunt er voor kiezen zelf de behandeling in onze praktijk te betalen, of je kunt worden terugverwezen naar de huisarts.

Let op: cliënten die zijn verzekerd bij Menzis kunnen wij alleen ongecontracteerde zorg bieden
In het geval van ongecontracteerde zorg zijn de wettelijke NZA tarieven van toepassing. Vraag na bij jouw zorgverzekeraar welk percentage in dit geval vergoed wordt. Minimaal is dat zo’n 75%.  Bij onverzekerde GGZ zorg is het OVP tarief van toepassing.
Indien je verzekerd bent bij Menzis, dan ontvangt je zelf de nota. Deze nota dien je te voldoen aan de praktijk waarna de nota bij de verzekeraar kan worden ingediend. Er geldt dan een restitutie-tarief (afhankelijk van de soort polis), dat door de verzekeraar aan jou vergoed zal worden.

Let op! In bepaalde gevallen geeft een budgetpolis geen volledige dekking. Dat kan betekenen dat je een deel van de kosten zelf moet betalen.  Informeer bij twijfel bij je zorgverzekeraar.

Tarieven OVP (overige producten):
OVP = overig product, bedoeld voor zorg die niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed (tarieven zijn volgens de richtlijnen van de NZA).

Individueel consult (1 OVP, 45 minuten face-to-face) € 92,00
Individueel kort consult (1/2 OVP, 20-25 minuten face-to-face) € 46,00
Individueel dubbel consult € 184,00
Telefonisch consult (o.b.v. werkelijke tijd in minuten) € 46,00 per half uur
E-mail consult € 23,00
Individueel consult aan huis *) (1 OVP, 45 min. face-to-face, excl. reistijd) € 92,00
Psycho-diagnostisch onderzoek
testuur (1 OVP, 60 minuten face-to-face) € 92,00
testrapportage (1 OVP per 60 minuten, o.b.v. werkelijke tijd) € 92,00
Consult tarief voor zelfbetalers € 85,00
No show € 25,00 per gemist consult

*) consulten aan huis: indien een cliënt om een medische reden niet of slechts zeer moeizaam naar de praktijk kan komen, kan de psycholoog een consult aan huis verrichten.