augustus 8, 2016

Leefstijladvisering en coaching

Er is steeds meer onderzoek dat aantoont dat leefstijl niet alleen grote invloed heeft op de lichamelijke gezondheid, maar ook in het ontstaan en beloop van psychische klachten. Lichamelijke en psychische gezondheid zijn sterk met elkaar verbonden. Genetische factoren en vitaminetekorten kunnen hierbij een rol, zo kan bijvoorbeeld een vitamine B12 tekort psychische klachten geven als geheugen- en concentratieproblemen, woordvindproblemen en depressieve gevoelens. Onderzoek heeft aangetoond dat een groot deel van de bevolking een dergelijk tekort heeft. Ook bij fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK) kunnen leefstijl en vitaminetekorten een rol spelen. Ik kan je een overzicht geven van de stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied en de adviezen die hieruit voortvloeien. Ook is er aandacht voor voldoende beweging en kan ik je ontspanningstechnieken aanleren. Meer informatie zal volgen in mijn blogs.

Er is altijd aandacht voor leefstijl binnen de behandeling. Dat kan ook meer uitgebreid, indien je dit wenst. Echter, uitgebreide leefstijladvisering valt helaas niet onder de verzekerde zorg van de basis GGZ, om deze reden wordt hiervoor een apart coaching consult in rekening gebracht. Voor cliënten met een lager inkomen geldt hiervoor een gereduceerd tarief.