augustus 8, 2016

Leefstijladvisering en coaching

Er is steeds meer onderzoek dat aantoont dat leefstijl niet alleen grote invloed heeft op de lichamelijke gezondheid, maar ook in het ontstaan en beloop van psychische klachten pc방 영상. Lichamelijke en psychische gezondheid zijn sterk met elkaar verbonden. Genetische factoren en vitaminetekorten kunnen hierbij een rol, zo kan bijvoorbeeld een vitamine B12 tekort psychische klachten geven als geheugen- en concentratieproblemen, woordvindproblemen en depressieve gevoelens 공중도덕. Onderzoek heeft aangetoond dat een groot deel van de bevolking een dergelijk tekort heeft. Ook bij fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK) kunnen leefstijl en vitaminetekorten een rol spelen 다운로드. Ik kan je een overzicht geven van de stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied en de adviezen die hieruit voortvloeien. Ook is er aandacht voor voldoende beweging en kan ik je ontspanningstechnieken aanleren 다운로드. Meer informatie zal volgen in mijn blogs.

Er is altijd aandacht voor leefstijl binnen de behandeling. Dat kan ook meer uitgebreid, indien je dit wenst 다운로드. Echter, uitgebreide leefstijladvisering valt helaas niet onder de verzekerde zorg van de basis GGZ, om deze reden wordt hiervoor een apart coaching consult in rekening gebracht 다운로드. Voor cliënten met een lager inkomen geldt hiervoor een gereduceerd tarief.